redovisningstjänster

Redikå AB erbjuder flertalet tjänster inom redovisning. Behöver du ekonomisk rådgivning eller hjälp med lönehantering? Vi gör det åt dig så att du kan fokusera på andra frågor som är viktiga för ditt företag.

Hjälp vid företagsstart

Vi hjälper dig att komma igång!

Vi tycker att du ska fokusera på att nätverka och marknadsföra din verksamhet i kombination med att leverera dina tjänster och produkter. Att samtidigt sköta allt pappersarbete med bokföring och fakturor, samt kontakter med myndigheter och banker kan snabbt bli en börda och tar i princip all den tid du egentligen skulle varit ledig. Låt oss sköta hela eller delar av pappersarbete, myndighetskontakter och fakturering. Genom att anlita oss får du full insikt i din verksamhet, kontroll på ekonomin och givetvis kan vi även sköta dessa bitar på era kontor om ni så önskar. Välkommen till Redikå AB!

Ekonomisk rådgivning

Att ha full insikt i bolagets ekonomi är det viktigaste steget mot ett hållbart och framgångsrikt företagande. Givetvis ska fokus ligga på att där alltid finns pengar kvar i bolaget, även om det i början kan vara tufft. Vi hjälper dig att ha koll på intäkter kontra utgifter så att du kan sova tryggt om natten. 

  • Löpande resultat- & balansrapport
  • Budget
  • Moms- & skattedeklaration
  • Strategier för ökade intäkter och minskade utgifter.

Ekonomi

Givetvis ska vi alltid ha för mål att företaget går med vinst, även om det dom första åren kan vara tufft. Men dom bästa förutsättningarna att bygga ett framgångsrikt företag är att ha full kontroll på intäkter kontra utgifter.

 

Budget

En väl utformad budget är ett bra hjälpmedel att utgå ifrån när det gäller ditt företags ekonomi. Vi hjälper dig att göra en budget och ser till att du varje månad får en resultat- och balansrapport för att se till så att budgeten följs.

 

Rapportering

Vi sköter moms och arbetsgivardeklarationer så ni kan fokusera på er verksamhet. Du får en rapport med hur mycker som ska betalas in till Skatteverket varje månad i god tid. Välkommen till Redikå AB!

Löpande bokföring

Redikå AB hjälper dig med hela eller delar av din löpande bokföring. Det eliminerar risken för fel i bokföringen och ni får en tydlig insikt i hur bolagets ekonomi ser ut.

 

Allt, mycket eller lite?
Givetvis ställer vi inga krav på hur mycket du överlåter på oss, men av vår erfarenhet så går bokföringen oftast snabbare om den helt utförs av oss då det ofta händer att fel i bokföringen tar längre tid att åtgärda än om den utfördes direkt från början. Vi sköter allt er bokföring eller delar av den, men finns också tillgängliga vid frågor. Välkommen till Redikå AB!

 

Fakturering

Fakturering är en av dom sakerna som oftast inte tar särskilt mycket tid, och många uppfattar dom som ett kärt besvär. Men för småföretagare är varje timme hos kund viktig och då kan vi hjälpa till med faktureringen. Vi håller då koll på vilka som betalar och skickar ut påminnelser samt skickar obetalda fakturor till inkasso efter ditt godkännande.

 

Överlåt faktureringen till oss

Som en helhetsbyrå inom redovisningstjänster erbjuder vi givetvis också fakturering. Du sätter riktlinjerna, t.ex. faktureringsdatum, betalningsvillkor etc. och vi sköter resten. Vi håller koll på att dina fakturor blir betalda och att eventuellt skicka oreglerade fakturor till inkasso efter ditt godkännande. Välkommen till Redikå AB!

Årsbokslut

Bokslut är det som tar mest tid och fokus från verksamheten. Det är väldigt viktigt att allt är korrekt eftersom felaktiga bokslut i värsta fall kan leda till åtal och fängelse.

 

Låt oss hjälpa dig!

Oasvett om du eller en redovisningsbyrå sköter bokföring och bokslut är du som företagare fullt ansvarig för att allt blir korrekt utfört. Det innebär i sin tur att det är väldigt viktigt att välja rätt konsult att arbeta med, eftersom en konsults felaktigheter i bokföringen i slutändan drabbar dig.  Välkommen till Redikå AB!

Inkomstdeklaration

Även som privatperson är du skyldig att lämna korrekta uppgifter som går att styrka. Vi hjälper givetvis även privatpersoner med årsdeklarationen.

 

Deklarera i tid och skatteåterbäring i sommar

De flesta uppgifter står redan förtryckta på din deklaration - Räntor, nyttjat RUT- & ROT och intäkter, men om du äger din bostad, köper/säljer aktier eller om en arbetsgivare råkat uppge felaktig information kan deklarationen genast bli mer avancerad. Välkommen till Redikå AB!

Löner

Lön, semester, karensdagar, timlön, månadslön, skatt, arbetsgivaravgifter - låter det frestande? Lön är en av dom saker i ett företag som tar längst tid att göra, inte minst med flertalet anställda. Vi hjälper dig med lönerna och ger dig en tydlig kostnadsbild av dina anställda varje månad. Välkommen till Redikå AB!

MOMS & ARBETSGIVARDEKLARATION

Beroende på hur du valt att deklarera moms och arbetsgivaravgifter ska det göras med jämna mellanrum under året. Vi hjälper dig att deklarera detta och meddelar dig vad som ska betalas

 

Snabbt & smidigt
Vissa hel- eller helautomatiska ekonomiprogram hjälper dig med din moms och arbetsgivardeklaration. Genom att anlita oss blir jobbet ännu lättare. Du får en gång per månad en PDF meddelar dig hur mycket du ska betala i respektive kostnader. Välkommen till Redikå AB!